CE-INVESTMENTS - HWM - PRESTATIEVERGOEDING


Wanneer in een periode het netto resultaat van de transacties positief is, wordt een prestatievergoeding van bijvoorbeeld 10% gerekend over de daadwerkelijk gemaakte winst. Als u verlies lijdt, is er dus geen sprake van een prestatievergoeding.

We werken in het geval van prestatievergoeding volgens het High Water Mark principe. U betaalt enkel een prestatievergoeding indien de gemaakte winst daadwerkelijk heeft gezorgd voor een groei in het totale vermogen ten opzichte van het hoogste saldo uit het verleden. PS. Belgische beurstaks die automatisch wordt ingehouden is hierbij uitgesloten!

Ter voorbeeld:

Bij een portefeuille ter waarde van 100.000 wordt in een maand een winst behaald van 10.000, waardoor de waarde van de portefeuille aan het einde van de maand 110.000 bedraagt. De totale prestatievergoeding is dan 1.000 ( = 10% van 10.000). De High Water Mark staat op 110.000, de waarde van de portefeuille is 109.000 ( = 110.000 minus 1.000 prestatievergoeding).

De 2e maand wordt een verlies gemaakt van 5.000 en staat de rekening op 104.000. Er wordt geen prestatievergoeding gerekend. Immers, alleen bij een positief resultaat bent u dit verschuldigd.

De 3e maand levert een winst op van 2.000, waardoor de waarde van de portefeuille is gestegen tot 106.000. Nu is het High Water Mark principe van toepassing. Doordat de waarde van de portefeuille niet boven de historische hoogste waarde van 110.000 uitkomt, wordt in dit geval geen prestatievergoeding gerekend.

De 4e maand wordt een winst behaald van 9.000 en stijgt de waarde van de portefeuille naar 115.000. De totale vermogensgroei ten opzichte van het hoogste punt in het verleden is 5.000 ( = verschil tussen 115.000 en 110.000). De prestatievergoeding bedraagt 500 ( = 10% van 5.000). De nieuwe High Water Mark wordt gezet op 115.000.